Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη δράση "Μετανάστευση"

Στη συνέχεια παρατίθενται σε μορφή γραφημάτων τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των μαθητών για τη δράση σχετικά με τη Μετανάστευση:
Δεν υπάρχουν σχόλια: